Underbilagsgenerator

Freelance og fakturagrunnlag
Arbeids skjema og egenerklæringsskjema for tjenestetilbydere/freelancer. Må fylles ut for hvert prosjekt. Sammenslåing godtas ikke. Skjema er for å dekke Forskrift 01.12.2004 nr. 1558 om bokføring (bokføringsforskriften) § 8-4-1.
Beskrivelse og informasjon om arbeidskodene ligger på ( facebook.com/groups/dmg.freelance/ )
Hvilket prosjekt eller booking ID som gjelder for gjeldene skjema.
Skriv inn gjeldene timepris for prosjekt, avtalt pris eller fastpris.
Faktisk arbeidsstart, ikke oppmøtetid. Reisevei dekkes ikke om ikke annet er avtalt på forhånd.
Estimert tid for pause
Faktisk arbeidsslutt. Reisevei dekkes ikke om ikke annet er avtalt på forhånd.
eks eventuell mva
Skriv inn fakturanummeret ditt regnskapssystem har generert.
Utlegg beskrives her og ettersendes til thomas@dmg.no