Takk for at du vurderer og sende oss informasjon om deg til vår helt uforpliktende freelancebase.
Aktuelle kandidater blir lagt til i våre systemer og kan enkelt melde seg på ledige oppdrag innen sitt fagfelt.
Andre kandidater blir lagt til SMS lister og Facebook grupper. Vi gleder oss å høre fra deg.