Konsertproduksjon med Rotlaus

Vi samarbeidet med East Valley Event for deres konsert med et lokalt band og Rotlaus. Vårt team leverte scenen og riggteknisk støtte for konserten, som trakk 1500 feststemte deltakere til Alvdal. Vi er takknemlige for det hyggelige og vellykkede samarbeidet med arrangøren.