Tolk og konferanse for Kulturrådet

Under Kulturrådets arrangement og konferanse sørget Digital Media Group for den tekniske gjennomføringen, og resultatet var en sømløs produksjon. Vi er glade for å ha vært en del av dette arrangementet.